Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Tekst o Âżyrandolu:P


Recommended Posts

"Wczoraj namówi³am wreszcie swojego mê¿a ¿eby kupi� ¿yrandol z kryszta³ów, baaardzo drogi (pó³ roku zbierali�my).

PojechaliÂ?my do sklepu, kupiliÂ?my, na skrzydeÂłkach szczĂŞÂ?cia popĂŞdziliÂ?my do domu, po drodze kupiliÂ?my butelkĂŞ koniaku (Âżeby nowy zakup oblaĂ?). SiedliÂ?my przy stole, najpierw strzeliliÂ?my po 50, potem powtĂłrzyliÂ?my, no i mĂłwiĂŞ do swojego mĂŞÂża:

- A moÂże powiesimy od razu ten Âżyrandol?

MÂ?Âż siĂŞ zgodziÂł.

Postawili�my krzes³o, na krzes³o taboret, mój m�¿ wspi�³ siê na t� piramidê, a mi kaza³ go zabezpiecza�. Stojê taka szczê�liwa, obserwujê jak mój orze³ pod sufitem majstruje (a on by³, nie wiem po co - w szerokie bokserki ubrany), przenoszê wzrok ni¿ej, i co ja widzê z tych sympatycznych bokserek wypad³o mu jedno jajeczko, no i ja taka rozczulona tym widokiem tak lekko pstryknê³am paluszkami po tym jajeczku. Mój tygrys w tej sekundzie jak polecia³ w dó³ z tej estakady wraz z ¿yrandolem, który rozbi³ siê ca³kowicie na ma³e kawa³ki... wstaje szybko i z ostatkami ¿yrandola w rêkach podskakuje do mnie..... my�la³am, ¿e mnie zabije, albo walnie, a on mówi:

-Kurwa maĂ?, ale mnie prÂ?d pierdolnÂ?Âł, aÂż do jÂ?der doszÂło, dobrze, Âże nie na Â?mierĂ?, ale Âżyrandol w pizdu poszedÂł !!!"

:P:D:D:D:D

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.