Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

I po raz Kolejny kowolololo udowodnil ze jest Cheat Hunterem


Fibak
 Share

Recommended Posts

Krotko i na temat:

Bandetails details

Player wtf?

Bantype SteamID and/or IP address

SteamID no SteamID present

IP address 88.156.97.116

Invoked on 24-12-2007 - 11:26

Banlength 5 minutes

Expires on 24-12-2007 - 11:31 (1 minute remaining)

Reason Wallhack

Banned by Admin Kowolo lolo (kowolo lolo)

Banned on Server Wiejska-Chata.pl 4FUN #1 @Gamepad.pl

Previous offences 0

Zreszta zobaczcie sobie na amx bans I NIE CHCE ZEYB KTOS MNIE ODBANOWYWAL poprostu chce sprostowanie i uzasadnienie mojego WallHacka. Czekam na pana Kowolololo.

Na dodatek czitera zbanowal na 5 minut ? ZAL

Link to comment
Share on other sites

Nie no Fibak teraz to ju¿ siê nie wymigosz jeste� przy³apany na gor�cym uczynku. Nie no tak na powa¿nie ch³opak nie ogarnia ale stara siê i jest pomocny, faktem jest, ¿e czasem miêdzy Fibakiem a haxem nie ma prawie ró¿nicy i jak wszed³by� na faku którego bym nie zna³ pewnie te¿ bym zawêdrowa³ na spekta ale da³bym se siana. Ban oczywi�cie bêdzie zdjêty a ja siê rozmówie z Kowolem co i jak, ¿eby to siê wiêcej nie powtórzy³o. Co do admina nie bêdzie zdjêty bo poniewa¿ wiêc Kowol mo moje wstawiennictwo wszelkie beszty na niego mo¿ecie kierowa� prosto do mnie =D Dobra nie róbmy tragedii mo¿emy pokeci� trochê �wi�teczn� bek� i zachowa� dobry humor =D

Link to comment
Share on other sites

Przyznaje sie bez bicia Âże to moja wina. ZLAMILEM 2 raz

A tak poza tym to nie chcia³em mu dawa� bana tylko on powiedzia³ takie co�: " Kurwa nie ma adminów wiec mo¿na w³�czy� czity:D" w tym momencie sie wkurwi³em i da³em mu bana na 5 minut przez pomy³kê a potem perma, bo pomy�la³em sobie ¿e to znowu jaki� dzieciak czitami szpanuje... a takich na servie jest od chuja... nigdy nie zd¿y³a mi sie pomy³ka na tylu co zbanowa³em... Jeszcze wszyscy na servie mówili wtf? ma wh...

Ale na ciebie naprawdĂŞ mam pecha.

Na przysz³o�� proszê tylko Ciebie jak by� móg³ to u¿ywaj nicku FBK albo co� podobnego bo naprawdê nie sposób odró¿ni� Ciebie od czitera...

Przepraszam CiĂŞ.

Link to comment
Share on other sites

heh za takie cos "kurwa nie ma adminow mozna czitowac" ban? wez sie umyj ;O dzisiej grolech z miskiem i vermidem i godolch wlaczac czity bo nie ma adminow i co ? przyszedl koles na mh beton i po sprawie nigdy juz nie pogro ;d a ty jak bydziesz kogos banowol na przyszlosc to spytej sie kogos czy to nie je fbk abo jakis wymiatacz ;d bo vermida tez zes chciol banowac jak ciulol w sciana na westwoodzie ale zes zoboczyl * to zes nie zbanowol go ;d jo miol nick volokai to tez zech dostol ban na 5 min za niby aim bo na scoutach zech zabil 7 pod rzad hs ;f

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.