Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

7 dni z gÂłowy


Recommended Posts

Nie chce siê rozpisywa� i opisywa� mojego p³aczu wiêc nie bêdziecie mieli za du¿o do czytania :D . Otó¿ dosta³em bana na 7 dni ze wzglêdu na celowe TK, lecz z ORZECHEM bili�my siê i zabijali�my dla ¿artów. ( ja go zabija³em jak by³ kurczakiem on siê odradza³ i mnie w kurczaka zamienia³ ) wiêc by³o fajnie, ale niestety admin 2B3 wyci�gn� inne wnioski i da³ mi tego bana. Wiêc je¿eli mo¿ecie to skasujcie tego bana bo ¿egna� siê na 7 dni nie jest zbyt przyjemnie :-?

ps. nie piszcie nie pÂłacz itp bo racja, nie powinienem, ale to byÂła tylko zabawa

Link to comment
Share on other sites

Nie chce siê rozpisywa� i opisywa� mojego p³aczu wiêc nie bêdziecie mieli za du¿o do czytania :D . Otó¿ dosta³em bana na 7 dni ze wzglêdu na celowe TK, lecz z ORZECHEM bili�my siê i zabijali�my dla ¿artów. ( ja go zabija³em jak by³ kurczakiem on siê odradza³ i mnie w kurczaka zamienia³ ) wiêc by³o fajnie, ale niestety admin 2B3 wyci�gn� inne wnioski i da³ mi tego bana. Wiêc je¿eli mo¿ecie to skasujcie tego bana bo ¿egna� siê na 7 dni nie jest zbyt przyjemnie :-?

ps. nie piszcie nie pÂłacz itp bo racja, nie powinienem, ale to byÂła tylko zabawa

TAK BYLO, NIKT DO OKOLA NIE UCIERPIAL - A JA BYLEM WIECZNYM KURCZAKIEM.

Link to comment
Share on other sites

1.Po chuj ?? po to Âżeby razem kurczakami poÂłaziĂ? bo ja w porĂłwnaniu do tych "pro" widzĂŞ w tym zabawĂŞ i to 3... nie byÂła ale czy dobrze jest dostaĂ? bana za... nic ?? nikt na tym nie ucierpiaÂł oprĂłcz mnie i orzecha ale to nam nie przeszkadzaÂło ...

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.