Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Soccer Jam


lizak
 Share

Recommended Posts

MoÂże zorganizujemy meczyk piÂłki noÂżnej ? :)

Soccer Jam

Opis pluginu:

DziĂŞki temu pluginowi mamy moÂżliwoÂ?Ă? gry w piÂłkĂŞ noÂżnÂ? na serwerze counter-strike.

Filmik prezentujÂ?cy podany mod:

Zalecana wersja:

Amxmod X 1.75 lub wyÂżej.

DostĂŞpne jĂŞzyki:

Angielska - Szwedzka - Niemiecka - Polska

Instalacja:

*Pliki: soccerjam.sma i faketeambot.sma, wrzucamy do katalogu addons\amxmodx\scrippting

*Plik soccerjam.amxx i faketeambot.amxx, wrzucamy do katalogu addons\amxmodx\plugins

*Edytujemy plik plugins.ini znajdujÂ?cy siĂŞ w katalogu addons\amxmodx\configs i dopisujemy na koĂ?cu:

soccerjam.amxx

faketeambot.amxx

*Plik z folderu maps soccerjam.bsp wrzucamy do folderu cstrike\maps na naszym serwerze.

*Folder znajdujÂ?cy siĂŞ w katalogu models o nazwie “kickball” wrzucamy do cstrike\models na naszym serwerze.

*Folder znajdujÂ?cy siĂŞ w katalogu sound o nazwie “kickball” wrzucamy do cstrike\sound na naszym serwerze.

*Pliki soccerjam.txt i soccerjam_help.txt wrzucamy do folderu addons\amxmodx\data\lang na naszym serwerze.

ModuÂły:

*do poprawnego dzia³ania pluginu musimy mie� w³�czone modu³y: FUN, ENGINE, FAKEMETA, CSTRIKE.

*Aby je w³�czy� edytujemy plik modules.ini w folderze addons/amxmodx/configs.

W modules.ini mamy listê modu³ów, które w³�czamy i wy³�czamy poprzez postawienie znaku �renika ; przed ich nazw�.

PrzykÂład:

;engine - wy³�czony modu³ engine.

engine - w³�czony modu³ engine.

Sterowanie:

Sterujemy postaciÂ? tak klawiszami ktĂłre mamy ustawione w counter-strike’u. Wpisz w czasie gry /help aby uzyskaĂ? wiĂŞcej informacji.

UWAGA: Do dziaÂłania pluginu niezbĂŞdna jest zmiana mapy na specjalnÂ? przystosowanÂ? do soccerjam. Mapy te majÂ? prefix sj_, po zmianie mapy plugin powinien automatycznie dziaÂłaĂ?.

Z racji , Âże dzisiaj jest wolny dzieĂ? i nie ma nic do roboty - znalazÂłem mapki "sj"

33205886ty5.jpgÂ?ciÂ?gnij

91599648cy6.jpgÂ?ciÂ?gnij

88138943it4.jpgÂ?ciÂ?gnij

96296838kw0.jpgÂ?ciÂ?gnij

76857984zb8.jpgÂ?ciÂ?gnij

Link to comment
Share on other sites

jestem na tak ale jakby da³o sie wbi� mapê soccerjam na WCH 2 (nonsteam) Mo¿na by by³o wtedy zobaczy� co s�dz� o tym osoby nie posiadaj�ce konta na forum. A nó¿ musi by� tylko trzeba ustawi� ¿e mo¿na bi� wy³�cznie osobê posiadaj�c� pi³kê.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.