Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Gra dla RolnikĂłw (czyt. dla axy czyli halo_z_toba)


Recommended Posts

tractorSource.png

Tractor Source jest modyfikacj� do popularnej gry Half-Life 2, która daje graczowi szansê na poprowadzenie w³asnej farmy. Gra pozwala na prowadzenie rozgrywki samodzielnie lub z przyjació³mi. Zabawa rozpoczyna siê od wyprawy do miasta, aby kupi� nowy traktor i maszyny. Dziêki nim mo¿liwe jest wykonanie orki, uprawa i siew, a na koniec zbiór plonów. Zmêczony po pracy grasz mo¿e odpocz�� w domu lub wybra� siê na przeja¿d¿kê quadem.

Aby zagra� w TS, niezbêdny jest po³�czony z internetem komputer, na którym zainstalowano grê HL 2. Konieczne jest te¿ konto w serwisie STEAM i przynajmniej podstawowa znajomo�� jêzyka angielskiego.

http://files.filefront.com/Tractor+Source+Beta/;7455012;/fileinfo.html

AXA wkoncu CS:s i HL2 stanÂ? Ci siĂŞ tak bliskie :P

Prawie jak w domu;)

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.