Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Hattrick


Front242
 Share

Recommended Posts

Aloha!

Witam serdecznie wszystkich czÂłonkĂłw WCH.

Ogólnie post jest skierowany do ludzi którzy lubi� football i wszystko co z nim zwi�zane. Ja w wolnych chwilach jestem menagerem w kultowej grze Hattrick w której wcielasz siê za prezesa wirtualnej dru¿yny, jeste� odpowiedzialny za wszystko z góry na dó³. Transfery, taktyki, stadiony, juniorzy itp naprawdê polecam gra oddaje rzeczywistego ducha pi³ki no¿nej, wci�ga i gromadzi w swoje spo³eczno�ci prawie 1mln polskich u¿ytkowników, jako ¿e jest to gra globalna spotkasz w niej niejednego obcokrajowca.

Hattrick jest wyj�tkow� gr� - internetowym mened¿erem pi³karskim, i to darmowym. Mo¿esz tutaj stworzy� swój w³asny klub pi³karski, zbudowa� dru¿ynê marze� i rywalizowa� z setkami tysiêcy rzeczywistych ludzi z ca³ego �wiata. Hattrick jest pi³karsk� gr� strategiczn� - przechytrz swoich rywali na boisku, albo opracuj zwyciêsk� strategiê d³ugoterminow�. Hattrick to trwa³y �wiat gry wielou¿ytkownikowej, który jest dostêpny w sieci od 1997 roku! £atwo jest rozpocz�� przygodê z Hattrickiem, niczego nie trzeba pobiera�, nie musisz by� te¿ stale zalogowany, aby odnosi� sukcesy. Spo³eczno�� jest ogromn� czê�ci� Hattricka. Zajrzyj na nasze o¿ywione fora i pozyskaj przyjació³ z ca³ego �wiata.

www.hattrick.org

JeÂżeli ktoÂ? z was juÂż naleÂży do tej spoÂłecznoÂ?ci to znajdziecie mnie pod aliansem jakub_de

pozdrawiam i ÂżyczĂŞ miÂłej zabawy!!![/u]

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.